TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.yts-dental.ro SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1. GENERALITATI

www.yts-dental.ro este site-ul oficial al societatii YTS-Dental S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10586/2006, avand Cod Unic de Inregistrare RO 18807985, Cont bancar IBAN RO67 INGB 0000 9999 0464 1640, deschis la ING Bank, Agentia 13 Septembrie,  reprezentata legal prin Dl. SHTEIFF Tiberiu, denumita in cele ce urmeaza “YTSD”, Operator de date cu caracter personal in sensul dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016.

Acest site a fost realizat in scopul de a asigura tuturor celor interesati de serviciile prestate de catre societatea YTSD, informatii cu privire la produsele si evenimentele organizate, ofertele si promotiile societatii, precum si in scopul de a da posibilitatea Clientilor sai de a comanda produsele furnizate de societate.

Accesul la prezentul site precum si folosirea acestuia sunt permise numai in concordanta cu “Termenii si conditiile” de mai jos (care cuprind si Politica de confidentialitate), precum si cu prevederile legale aplicabile in acest domeniu.

In cazul in care nu sunteti de acord cu conditiile de utilizare a site-ului, care implica si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatea YTSD, va rugam sa nu utilizati acest site.

2. DEFINITII

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

DATE CU CARACTER PERSONAL – Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

PERSOANA VIZATA – persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

DESTINATAR AL DATELOR PERSONALE – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta;

CONSIMTAMANT – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

CLIENT (persoana vizata) – orice persoana fizica, care are varsta peste 16 ani, precum si orice persoana juridica care efectueaza o Comanda.

VIZITATORI AI SITE-ULUI – persoanele care acceseaza site-ul www.yts-dental.ro;

SITE  –  domeniul www.yts-dental.ro.

3. CONTINUT

Site-ul contine:

 • informatii despre produsele societatii si evenimentele organizate de aceasta, datele de contact pentru comenzi prin intermediul unui agent (datele de contact ale agentilor), comenzi prin apelare directa la telefon 021 9878 si comenzi prin intermediul e-mail – office@yts-dental.ro, ofertele si promotiile societatii, precum si datele de contact ale acesteia (sectiunile –  “CATALOG PRODUSE“, “OFERTE SI PROMOTII”, “DESPRE NOI”, “ECHIPA NOASTRA”, “RADIOLOGIE & PARTENERI”,  “DOWNLOAD”, “CONTACT”);
 • un formular de Contact (“LASA-NE UN MESAJ”), unde persoana vizata furnizeaza date cu caracter personal, respectiv nume, prenume, e-mail, numar de telefon, pentru a lasa un mesaj (persoanele interesate avand posibilitatea sa primeasca  un newsletter despre serviciile medicale YTSD, dupa exprimarea consimtamantului lor).

Site-ul www.yts-dental.ro este utilizat de persoanele interesate de activitatea Operatorului YTSD, precum si pentru a comanda

produsele aflate pe acesta, comanda urmand a fi preluata prin intermediul unui agent de vanzari, prin e-mail, telefon sau in mod

direct. De asemenea, site-ul este utilizat si pentru abonarea la newsletter-ul YTSD.

Utilizatorilor acestui Site le este in mod expres interzis sa il foloseasca in scopul incarcarii, descarcarii, publicarii sau transmiterii oricaror informatii al caror continut este ilegal sau contrar bunelor moravuri si ordinii publice.

YTSD isi rezerva dreptul de a modifica continutul, structura  si modul de accesare a Site-ului si va informa Clientii cu privire la acest lucru, continuarea utilizarii lui fiind posibila numai in conditiile acceptarii de catre acestia a noilor Termeni si Conditii.

4. INREGISTRAREA CLIENTULUI

Prin accesarea site-ului www.yts-dental.ro persoana vizata are posibilitatea de a comanda produse prin intermediul e-mail, prin telefon, prin intermediul unui agent sau direct de la Operator, aceasta fiind informata, prin intermediul prezentului document, cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

Formularul de colectare a datelor cu caracter personal (Sectiunea “CONTACT – LASA-NE UN MESAJ”) va putea fi transmis catre Operator doar in conditiile in care persoana vizata va fi de acord/va bifa cele doua campuri obligatorii, respectiv declara ca are peste 16 ani si a luat la cunostinta si este de acord cu “Termenii si Conditiile site-ului www.yts-dental.ro si Politica de confidentialitate”.

Prin accesarea site-ului www.yts-dental.ro persoana vizata are posibilitatea de a primi newsletter despre serviciile medicale YTSD, doar in situatia in care aceasta  va fi de acord/va bifa cele trei campuri obligatorii, respectiv declara ca are peste 16 ani si a luat la cunostinta si este de acord cu “Termenii si Conditiile site-ului www.yts-dental.ro si Politica de confidentialitate” si  este de acord sa primeasca  un newsletter despre serviciile medicale YTSD (oferindu-i-se posibilitatea de a se dezabona in orice moment).

5. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Societatea YTSD  nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau continutul acestuia, altfel decat in limita prevederilor inscrise in cadrul Termenilor si Conditiilor.

Clientii sunt singurii responsabili pentru consecintele care decurg din utilizarea Site-ului, precum si pentru  orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu.

YTSD nu poate fi tinut raspunzator in nicio situatie in care persoana vizata utilizeaza informatii false/incorecte pentru a efectua o comanda prin utilizarea formularului de pe Site-ul www.yts-dental.ro.

6. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Aceste Conditii de Utilizare a site-ului www.yts-dental.ro sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

7. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI SCOPUL PRELUCRARII

YTSD prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, e-mail si numar de telefon; scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este identificarea clientului, preluarea comenzii si livrarea produsului comandat;
 • nume, prenume, adresa de e-mail si numar de telefon, in scopul abonarii la newsletter-ul YTS Dental;
 • numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, numar de telefon, date bancare (când plata se efectuează prin OP sau card bancar), semnatura; scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este livrarea produsului comandat si indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului.

8. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, YTSD se bazeaza pe consimtamantul persoanelor vizate (clienti), acestia avand posibilitatea ca in orice moment sa isi retraga consimtamantul acordat.

9. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Clientilor, furnizate prin intermediul site-ului www.yts-dental.ro pot fi dezvaluite furnizorilor de servicii de curierat, in scopul livrarii comenzii efectuate, precum si autoritatilor publice, in cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.yts-dental.ro vor fi stocate in baza de date a Operatorului si pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.

10. TRANSFERURI DE DATE TRANSFRONTALIERE

Datele cu caracter personal furnizate de persoana vizata nu vor fi transferate in strainatate.

11. PROCEDURI DE SECURITATE

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvata a datelor cu caracter personal.

Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele cu caracter personal ale Clientilor.

12. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (sa primiti informatii privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date (sa obtineti acces la datele cu caracter personal detinute de YTS Dental in legatura cu Dvs.);
 • dreptul la rectificarea datelor (puteti sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete);
 • dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” (aveti posibilitatea sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, cand acestea nu mai sunt necesare sau daca prelucrarea acestora este ilegala);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (puteti sa solicitati limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal);
 • dreptul la portabilitatea datelor (aveti posibilitatea sa primiti datele lor cu caracter personal intr-un format care poate fi citit automat și sa le trimiteti altui operator);
 • dreptul la opozitie;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (puteti solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automata a datelor lor cu caracter personal care va privesc sau care va afecteaza intr-o masura semnificativa sa fie luate de catre persoane fizice, nu exclusiv de computere);
 • dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa la adresa sediului YTS Dental SRL din Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10586/2006, avand Cod Unic de Inregistrare RO 18807985.

13. CUM PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

Transmiterea unei comenzi prin intermediul site-ului www.yts-dental.ro  se va face numai de catre persoane care au implinit varsta de 16 ani.

Site-ul nostru nu va colecta niciodata cu buna stiinta date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi stiut ca au o varsta sub 16 ani si nici nu le va folosi sau dezvalui vreunei terte parti neautorizate fara consimtamantul expres al tutorelui legal. Opertorul are implementate, de asemenea, masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare.

14. Cookie-uri

Site-ul YTSD – www.yts-dental.ro nu utilizeaza cookies.