Societatea YTS – Dental S.R.L., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10586/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO 18807985,  în calitate de Operator de date cu caracter personal în sensul dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016, prelucreazã urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • numele, telefon, e-mail; scopul prelucrării datelor cu caracter personal este identificarea clientului, preluarea comenzii si livrarea produsului comandat;
  • nume și adresa de e-mail, în scopul abonării la newsletter-ul YTS Dental;
  • numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, număr de telefon, date bancare (când plata se efectuează prin OP sau card bancar); scopul prelucrării datelor cu caracter personal este livrarea produsului comandat si indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului.

Datele Dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite furnizorilor de servicii de curierat, în scopul livrării comenzii efectuate, precum și autorităților publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Datele cu caracter personal furnizate în scopul abonării la newsletter-ul YTS Dental, nu vor fi dezvaluite.

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, aveți urmãtoarele drepturi:

  • dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a va adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru detalii referitoare modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveți în temeiul dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016, vă rugăm sa consultați “Termenii si Condițiile site-ului www.yts-dental.ro si Politica de confidențialitate”.